Thương mại

sp4

Băng keo test độ dính 3M 250

Mô tả Tay Dao mổ đơn cực (Handle pencil) là sản phẩm tiêu chuẩn được nhập ngoại với chất lượng cao, được sử dụng cho tất cả các Dao mổ điện cao tần…
Xem thêm
sp3

Băng keo 1 mặt che chắn sơn 244

Mô tả Tay Dao mổ đơn cực (Handle pencil) là sản phẩm tiêu chuẩn được nhập ngoại với chất lượng cao, được sử dụng cho tất cả các Dao mổ điện cao tần…
Xem thêm
sp2

Băng keo 1 mặt che chắn sơn 2210

Mô tả Dùng cho kính hiển vi, đèn mổ, máy quang phổ (bóng đèn sinh hóa), bóng máy chiếu, bóng đèn sân khấu… Thông tin sản phẩm Băng keo 1 mặt che chắn sơn…
Xem thêm
sp1

Băng keo 1 mặt dán thùng 373

Thông tin sản phẩm Băng keo 1 mặt 3M dán thùng Băng keo 1 mặt 3M Scotch 373 được sử dụng dán thùng ở những điều kiện đòi hỏi cao, ưu điểm vượt trội do:…
Xem thêm